Віздначення науково-педагогічних працівників К-ПНУ до Міжнародного дня жінок у науці

Щороку 11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці.

У 2013 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію «Наука, техніка та інновації в цілях розвитку». Документ визначав рівний доступ жінок і дівчат будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки та інновацій запорукою забезпечення гендерної рівноправності в цій сфері, а 22 грудня 2015 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію A/RES/70/212, якою встановила 11 лютого як Міжнародний день жінок і дівчат у науці.

До Міжнародного дня жінок і дівчат у науці ректорат К-ПНУ відзначив науково-педагогічних працівників університету:

  1. Стефанію Баженову  – завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професора, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника;
  2. Наталію Бахмат  – професора кафедри теорії та методик початкової освіти, професора, доктора педагогічних наук;
  3. Мар’яну Буйняк – старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидата психологічних наук;
  4. Евеліну Жигульову – завідувача кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, доцента, доцента кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидата біологічних наук;
  5. Наталію Казанішину – завідувача кафедри біології та методики її викладання, доцента, кандидата педагогічних наук;
  6. Наталію Коваленко – доцента кафедри української мови, вченого секретаря університету, доцента, доктора філологічних наук;
  7. Ганну Кришталюк – доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доцента, кандидата філологічних наук;
  8. Тетяну Пилипюк  – доцента кафедри комп’ютерних наук, заступника декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, доцента, кандидата фізико-математичних наук;
  9. Анну Семенюк-Прибатень – старшого викладач кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, кандидата юридичних наук.

Віздначення науково-педагогічних працівників К-ПНУ до Міжнародного дня жінок у науці
Догори