Третє заняття за програмою «Навчання через дослідження»

10 травня відбулося третє заняття за тренінговою програмою «Навчання через дослідження» для науково-педагогічних працівників Університету імені Івана Огієнка.

На занятті, яке провела керівник відділу наукової роботи Тетяною ФРАНЧУК, учасники програми активно обговорили:

– перспективи та методи впровадження дослідницької складової в навчальний процес закладів вищої освіти;

– мотиваційну складову здобувачів вищої освіти до здійснення навчальної та дослідницької діяльності;

– шляхи стимулювання і підтримки наукових інтересів здобувачів вищої освіти під час вивчення навчальних дисциплін педагогічного та непедагогічного профілів.

Третє заняття за програмою «Навчання через дослідження»
Прокрутка вгору