Презентація 14 випуска збірника наукових праць «Проблеми дидактики історії» на пошану доктора історичних наук, професора, ректора Сергія Копилова.

19 вересня в залі засідань Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася презентація 14 випуска збірника наукових праць «Проблеми дидактики історії» на пошану доктора історичних наук, професора, ректора Сергія Копилова.

У збірнику розглянуто  проблеми теорії та методології дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у закладах вищої освіти, а також окремі аспекти методики навчання історії у закладах загальної середньої освіти. Видання розраховане на науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників суспільно-гуманітарних дисциплін і здобувачів вищої освіти.

Модератор зустрічі – проректор з наукової роботи Світлана Миронова. Завдяки цьому виданню створюється відкритий дискусійний майданчик, де можна обговорювати нові наукові погляди. Світлана Петрівна зазначила, що збірник має особливу перспективу наукових інтерпретацій.

До слова запросили доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії Валерія Степанкова як співавтора першої статті збірника щодо формування й розвитку особистості вченого-педагога та методологічних засад його навчально-методичного доробку. Валерій Степанович коротко окреслив основні біографічні відомості про Сергія Анатолійовича та важливу роль впливу сімейної аури, у якій зростав професор. Також акцентував увагу на набутті й вдосконаленні методологічного інструментарію творення навчально-методичних праць.

Кандидат історичних наук, доцент Іван Боровець представив основні тези статті, співавтором якої він є: «Шляхи до портрета професора Сергія Копилова: навчально-методичний та організаційно-дидактичний аспекти». Іван Іванович зазначив, що результати діяльності професора Сергія Копилова засвідчують його високий професіоналізм та неоціненний досвід, який він передає  студентам й молодим колегам , і таким чином бере щонайактивнішу участь у формуванні нових поколінь висококваліфікованих кадрів у сфері освіти та наукових досліджень.

Продовжила зустріч кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу наукової роботи Тетяна Франчук, яка проаналізувала і процитувала вступну статтю до збірника, виокремивши основні моменти,  а також звернула увагу на теоретико-методологічні основи формули  «навчання через дослідження», що є основою формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя історії.

Про інформаційний потенціал поштових листівок під час вивчення історії Першої світової війни розповіла кандидат історичних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, директор музею історії університету Ірина Паур. Доповідач акцентувала увагу на візуальних образах ілюстрованих поштових листівок як джерела вивчення історії.

Кандидат історичних наук, заступник директора з виховної роботи, вчитель історії в Дунаєвецькому ліцеї  №1  Дунаєвецької міської ради Хмельницької області Олена Леміжанська поділилася своїми дослідженнями щодо можливостей використання штучного інтелекту для мотивування учнів вивчати історію.

Слово мав ректор університету, доктор історичних наук, професор Сергій Копилов. У своєму виступі він акцентував увагу на змісті шкільної історичної освіти задля формування громадянської компетентності як основного складника становлення свідомого громадянина.

Про те, як працювати зі студентами, зокрема, проблемний метод у викладанні курсу «Історія середніх віків» в ЗВО висвітлив кандидат історичних наук , старший викладач кафедри всесвітньої історії Олександр  Юга.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, перший проректор Володимир Дубінський систематизував та узагальнив усю інформацію, подякував авторам і зазначив, що збірник має особливий статус та є актуальним і конкурентноздантним виданням.

Учасники заходу дійшли висновку щодо перспективності продовження дослідження проблем дидактики історії та наукових дискусій.

 

Презентація 14 випуска збірника наукових праць «Проблеми дидактики історії» на пошану доктора історичних наук, професора, ректора Сергія Копилова.
Прокрутка вгору