УТЬОСОВ Ян Андрійович

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 10 квітня 2023 р. № 37-ОД з правом проведення разового захисту дисертації «Взаємозв’язок уроку і позакласної роботи як чинник формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями» УТЬОСОВА Яна Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник: ВЕРЖИХОВСЬКА Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Голова ради:

БАХМАТ Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Офіційні опоненти:

ЧЕБОТАРЬОВА Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка;

КОСЕНКО Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Рецензенти:

ГОНЧАРУК Наталія Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія;

ДОКУЧИНА Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Дисертація Утьосова Я.А.

Електронний підпис дисертації Утьосова Я.А.

Відгук Чеботарьової О.В. (електронний підпис)

Відгук Чеботарьової О.В.

Відгук Косенка Ю.М. (електронний підпис)

Відгук Косенка Ю.М.

Рецензія Гончарук Н.М. (електронний підпис)

Рецензія Гончарук Н.М.

Рецензія Докучиної Т.О. (електронний підпис)

Рецензія Докучиної Т.О.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (з електронною печаткою закладу)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Захист дисертації відбудеться за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, аудиторія 208, 15 червня 2023 року о 11:00.

Адреса для звернень та відгуків: aspirantura_kpnu@ukr.net

Догори