Вийшов друком 36 том “Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки”

Днями вийшов друком 36 том «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки» (категорія Б, фахове видання), який індексується наукометричними базами Index Copernicus, OUCI, Gоogle Scholar. Усього в науковому виданні представлено 18 матеріалів науковців із Києва (зокрема, 6 статей – з Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Дніпра, Тернополя, Бахмута, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Вільнюса (Литва). Серед них – завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України. доктор історичних наук, професор Олександр Лисенко; багаторічний ректор Горлівського інституту іноземних
мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», доктор історичних наук, професор, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Віктор Докашенко; завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор історичних наук, професор Віктор Ставнюк; доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Іван Куций та ін.

Опубліковані статті присвячені проблемам методології історії, історіографії та джерелознавства, історії України та всесвітньої історії.

Електронна версія збірника «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки» доступна на сайті: https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/tom-35-2022/

Олександр Комарніцький, доктор історичних наук, професор, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Вийшов друком 36 том “Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки”
Прокрутка вгору