Відбулася ХІ студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

3-7 квітня 2023 року за ініціативи кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася ХІ студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізаторами виступили Жешувський університет (Польща), Католицький університет в Ружомберку (Словаччина), кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

До конференції також долучилися здобувачі Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Хмельницького національного університету.

На сайті конференції http://englishcontext.kpnu.edu.ua учасники представили доповіді з міждисциплінарних аспектів мови та комунікації, сучасного перекладознавства, вивчення та викладання іноземних мов. Оргкомітет щиро дякує усім учасникам конференції та їх науковим керівникам і сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Відбулася ХІ студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»
Догори