Міжуніверситетський науковий семінар «Міждисциплінарність і профорієнтованість сучасної освіти»

Напередодні Дня науки науково-педагогічні працівники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (кафедра германських мов і зарубіжної літератури) та Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (кафедра іноземних мов) провели спільний науковий семінар присвячений міждисциплінарності сучасного освітнього процесу. Міждисциплінарність – це науково-педагогічна новація, що породжує здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є недоступним в межах окремо взятої науки (дисципліни) з її специфічним, вузькоорієнтованим об’єктом, предметом і методами дослідження, а відтак потребує детального теоретичного вивчення і обговорення практичного застосування.

Метою проведення заходу було ознайомлення з новітніми технологіями, методиками у викладанні обов’язкових та вибіркових дисциплін сучасного ЗВО із застосуванням міждисциплінарних підходів та з оглядом на профорієнтованість сучасної освіти (на основі українських та закордонних стажувань та підвищень кваліфікації) й обговорення спільних проблем та викликів у викладанні іноземних мов як профільного, так і непрофільного закладу вищої освіти.

НПП ЗВО «ПДУ» наочно продемонстрували переваги міждисциплінарного підходу, який полягає в об’єднанні біологічного, хімічного, географічного, економічного, а також й дослідницького підходів до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, використання різних форм і методів, що сприяють формуванню в здобувачів вищої освіти професійних компетентностей зокрема в умовах віртуального освітнього середовища за допомогою інформаційно-комунікаційний технологій навчання.

У свою чергу НПП КПНУ ім.Івана Огієнка зосередили увагу на психологічних та педагогічних аспектах викладання лінгвальних дисциплін у мовному ЗВО та підкреслили значимість як міждисциплінарних підходів, так і організації системи зовнішніх зв’язків, і профорієнтованості як вищої, так і середньої школи, які надзвичайно важливі для успішного здійснення освітньої діяльності.

Загалом семінар виявився дуже змістовним і корисним для усіх учасників наукового заходу.

Міжуніверситетський науковий семінар «Міждисциплінарність і профорієнтованість сучасної освіти»
Догори