Новий очільник міської організації НСКУ

23 травня в залі засідань К-ПНУ відбулася звітна конференція Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України. Перед початком заходу присутні вшанували хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Словами вдячності згадали краєзнавців, які сьогодні боронять нашу державу – Петра Болтанюка, Вадима Гудиму, Руслана Йолтуховського, Олега Рарицького, Ігоря Старенького, Андрія Хоптяра.

Краєзнавчий загал поповнився двома новими членами – кандидатом філософських наук, доцентом, заступником декана історичного факультету Тетяною Сулятицькою і кандидатом історичних наук, старшим викладачем кафедри історії України Віталієм Степанковим.

Із звітною доповіддю про роботу на посаді голови міської організації виступив доктор історичних наук, професор Олександр Комарніцький, який зазначив, що з 2010 до 2023 рр. осередок зріс з 41 до 81 особи, зокрема 16 докторів наук, професорів, 51 кандидат наук, доцент.

Докторські дисертації захистили 6 краєзнавців, а кандидатські – 11. 6 краєзнавців обрали академіками НАНВО України, а ще 5 – членами-кореспондентами. Також вдалося організувати ряд наукових конференцій і круглих столів, зокрема, 11 міжнародних, 24 всеукраїнських і 40 регіональних.

Члени осередку провели велику видавничу роботу: опублікували 109 монографій, 187 книг, брошур та покажчиків, 168 навчальних посібників, 4421 статті, у т.ч. 1038 статей у фахових наукових журналах і збірниках,  363 – у закордонних виданнях.

Найбільший науковий доробок мають Олександр Завальнюк, Лев Баженов, Анатолій Філінюк, Віктор Прокопчук, Іван Конет, Наталія Бахмат, Наталія Урсу, які щорічно публікували по декілька десятків праць. Щодо очільника міської організації, то у 2010-2023 рр. він опублікував 356 наукових праць.

Ряд членів міської організації були відповідальними  редакторами, секретарями, членами редколегій 742 наукових збірників та бібліографічних покажчиків. Краєзнавці міста виступили рецензентами 581 наукового та навчального видання, підготували 222 рецензії на дисертації, опонували 100 дисертацій, написали відгуки на 398 авторефератів дисертацій. Під керівництвом краєзнавців міста захищено 51 докторську і кандидатську дисертації.

Олександр Комарніцький подякував всім краєзнавцям за спільну роботу і склав свої повноваження, оскільки його обрали заступником голови Хмельницької обласної організації НСКУ.

В обговоренні взяли участь доктори історичних наук, професори Олександр Завальнюк і Анатолій Філінюк, декан історичного факультету доцент Анатолій Глушковецький, доктор мистецтвознавства, професор Наталія Урсу, які відзначили сподвижницьку і плідну працю голови міської організації і запропонували звіт схвалити, а також відзначити його нагородою НСКУ.

Відбулися вибори нового очільника міської організації. Одноголосно на цю посаду обрали кандидата історичних наук, доцента, доцента кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін університету Юрія Хоптяра, який подякував присутнім за довіру і запевнив, що міська організація НСКУ буде підтримувати реноме найпотужнішого краєзнавчого осередку не лише області, але й всієї України.

Зореслава Шевчук,
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри української мови

Новий очільник міської організації НСКУ
Прокрутка вгору