19 випуск збірника наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна»

Вийшов друком черговий 19 випуск збірника наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна» (Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп.ред.) та ін.] (затверджено як фахове видання категорії «Б» для спец. 035 Філологія (наказ МОН України №848 від 10.10.2022).

До видання ввійшли матеріали, присвячені узагальненню історичних, лінгвістичних, літературознавчих і дидактичних аспектів сучасних новітніх наукових досліджень; системі формування духовного потенціалу сучасної молоді; перспективним інноваційним авторським науковим технологіям, присвяченим розвитку концепцій Івана Огієнка.

Збірник адресовано науковцям, викладачам, учителям, здобувачам вищої освіти різних рівнів, усім, кого цікавлять актуальні питання вітчизняної гуманітарної науки, проблеми української духовності та культури.

Людмила Марчук (головний редактор).

Зореслава Шевчук (технічний редактор).

19 випуск збірника наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна»
Прокрутка вгору