Монографія «Українські вчені та політкомісари в історії Кам’янець-Подільського інституту народної освіти 1921-1930 рр.): персональний вимір»

Вийшла друком монографія Олександра Завальнюка та Діани Яблонської «Українські вчені та політкомісари в історії Кам’янець-Подільського інституту народної освіти 1921-1930 рр.): персональний вимір».

У монографії подано короткий нарис про десятирічну історію Кам’янець-Подільського інституту народної освіти, представлено понад три десятки портретів керівників, комісарів, українських вчених, які в різний час працювали у нашому виші в період 1920-х рр. і творили перший досвід підготовки педагогічних кадрів, реалізовували певні наукові завдання. Також наведено біографічні дані, що стосуються й інших періодів їхнього життя та діяльності, зокрема трагічної долі під час сталінських репресій 1930-х рр.

Видання розраховане на науковців, студентів, учителів, працівників музеїв, бібліотек, архівів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією вищої школи в Україні, внеском науково-педагогічної інтелігенції в освітні процеси.

 

 Довідково:

Олександр Завальнюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України. Працює науково-педагогічним працівником в університеті з 1979 р. З січня 2002 р. – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (з 2003 р. – державного, а з січня 2008 р. – національного). Вчений досліджує проблему становлення національної університетської освіти у 1917-1920 рр. Опублікував понад 400 наукових праць. Успішно керує науковою роботою аспірантів, а також приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів. Завдяки науковим успіхам став фундатором наукової школи «Проблеми історії України кінця ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.». Дослідник є академіком Академії наук вищої освіти України, заслуженим працівником освіти України.

 

Діана Яблонська, доктор філософії в галузі історії, асистент кафедри всесвітньої історії, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації. Упродовж 2018-2022 рр. – аспірантка кафедри історії України (наук. керівник – проф. О. М. Завальнюк). 23 вересня 2022 р. успішно захистила дисертаційне дослідження та здобула науковий ступінь доктора філософії в галузі історії (за спеціальністю 032 Історія та археологія). Працює науково-педагогічним працівником в університеті з 2022 р. Вчена досліджує історію вищої педагогічної освіти першої половини ХХ ст., історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Має у доробку понад 60 наукових публікацій.

 

Монографія «Українські вчені та політкомісари в історії Кам’янець-Подільського інституту народної освіти 1921-1930 рр.): персональний вимір»
Прокрутка вгору