Презентація ХІХ випуску збірника наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна»

28 червня відбулася презентація ХІХ випуску збірника наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна»  – спільний проєкт навчально-наукового інституту української філології та журналістики, історичного факультету, центру огієнкознавства К-ПНУ.

Модераторами зустрічі були доктор філологічних наук, професор Людмила Марчук (головний редактор) і доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури та компаративістики, військовослужбовець ЗСУ Олег Рарицький (відповідальний редактор).

У вітальному слові Олег Анатолійович наголосив на співпраці Університету Огієнка з університетами України та інших країн, вагомих показниках результатів потужного наукового сплеску, яке дає Огієнкове слово; зазначив, що збірник має особливий статус, а Іван Огієнко різножанровий як письменник, церковний діяч,  грані таланту якого безмежні, постать якого є актуальною у наш час і тому збірник має особливу перспективу наукових інтепретацій. Це 4-та презентація, де учасники діляться власними напрацюваннями, перспективними ідеями щодо наступних видань, обговорюють основні моменти тощо.

Людмила Миколаївна здійснила короткий екскурс в історію публікації видання; відзначила, що матеріали збірника репрезентують унікальний феномен державницької, духовно-культурної, наукової, педагогічної діяльності Івана Огієнка; наголосила на тому, що збірник є фаховим виданням категорії «Б» й індексується в наукометричних базах Google Scholar та Index Copernicus;  ознайомила з колом авторів, які стали дописувачами й заохотила учасників зустрічі активно  долучатися до наступного ювілейного випуску збірника. Мета цього наукового проєкту: сприяти розвитку огієнкознавства, наукового та професійного потенціалу широкого загалу науковців усієї України та зарубіжжя; поширювати наукову інформацію; створити відкритий дискусійний майданчик, де можна обговорювати нові наукові погляди; обговорювати актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, історії, педагогіки через призму ідей великого Українця, вченого, педагога, краєзнавця, релігійного діяча – Івана Огієнка.

Отож, збірник об’єднав науковців із різних куточків України та за її межами, зокрема, коло дописувачів охоплює: Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку, Київську, Черкаську, Чернігівську, Львівську, Житомирську, Миколаївську, Сумську, Одеську, Запорізьку, Рівненську,  Дніпропетровську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Херсонську, Харківську, Вінницьку та Полтавську області; Канаду, Польщу, Нідерланди тощо.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України К-ПНУ Олександр Завальнюк (член редакційної колегії) розповів про те, як виникла ідея створення наукового збірника, окреслив внесок істориків у видання, проаналізував статті ХІХ випуску та виокремив проблеми й перспективи подальших видань.

До зустрічі долучилися гості з багатьох міст України. Зокрема доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка» Валентина Біляцька (рецензент і дописувач) поділилася відгуками про статті ХІХ випуску, викоремила другий розділ «Інтерпретація ідей Івана Огієнка як письменника, літературознавця, публіциста», окреслила мету збірника, яка полягає у тому, щоб  репрезентувати різнобічність художньо-естетичного, теоретико-літературного, лінгвального, історичного і дидактичного аспектів творчості Івана Огієнка, письменників та діячів Поділля. Валентина Петрівна висловила побажання щодо більшої  кількості літературознавчих праць.

Продовжила зустріч доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ніна Бернадська (дописувач), яка наголосила на тісній співпраці між університетами, окреслила постать  Леоніда Білецького та його роль у становленні Кам’янець-Подільського державного українського університету.

Кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, докторант кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Галина Райбедюк (дописувач) привітала з виданням чергового випуску, зазначила, що він є актуальним і реалізує не тільки наукову, а й освітню мету, адже матеріали збірника використовують в освітньому процесі. Галина Богданівна виокремила внесок науково-педагогічних працівників К-ПНУ в науковий часопис «Філологічні діалоги».

Доктор філологічних наук, професор Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) Ігор Набитович (дописувач) висловив перспективи щодо нових публікацій та порадив звернути увагу на те, щоб вносити публікації до бібліографії інших праць, цитувати статті збірника, адже це впилине на рейтингування журналу, його цитування; окреслив коло власних напрацювань; звернув увагу присутніх на інші моменти, які можна обговорити в журналі.

Також звернулися до учасників науково-педагоігчні працівники Університету Огієнка: аспірант Людмила Каплична розповіла про свої наукові дослідження та поділилася процесом написання статті до збірника; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики  Людмила Починок висловила міркування щодо ширшого висвітлення біблійної тематики, діяльності Митрополита Іларіона та залучення ширшого кола дослідників; доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, учений секретар К-ПНУ, керівник навчально-наукової лабораторії діалектологічних досліджень Наталія Коваленко акцентувала на тому, що важливою сторінкою видання є регіональні дослідження, у яких автори фіксують, аналізують та систематизують говіркове мовлення Поділля та суміжних територій, керуючись працями Івана Огієнка.

Учасники зустрічі поділилися ідеями щодо наступного ювілейного випуску збірника та дійшли висновку щодо перспективності продовження наукових дискусій і висловили сподівання на подальшу співпрацю.

Дякуємо усім, хто долучився до публікації збірника! Чекаємо на статті до ХХ ювілейного випуску.

Презентація ХІХ випуску збірника наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна»
Прокрутка вгору