Чергове засідання наукової ради

4 жовтня 2023 року відбулося планове засідання наукової ради К-ПНУ.

Розпочала зустріч проректор з наукової роботи Світлана Миронова, яка поінформувала  членів наукової ради про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі науки.

Заступники деканів/директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків доповіли про стан укладання кафедрами факультетів/інституту договорів про наукове консультування підприємств, установ, організацій відповідно до пункту 38 (11 підпункту) ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Жвава дискусія виникла під час обговорення проєктів наукових досліджень і розробок для участі в конкурсному відборі проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких відбувається за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ».

За результатами роботи конкурсної комісії для участі в конкурсі було обрано 4 наукових проєкти.

Керівник відділу наукової роботи доцент Тетяна Франчук представила для обговорення проєкт «Положення про науково-дослідну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Члени ради висловили свої побажання та схвалили проєкт.

Чергове засідання наукової ради
Прокрутка вгору