Засідання робочої групи з оновлення змісту та методики викладання освітньої компоненти «Основи наукових досліджень»

24 жовтня відбулося засідання робочої групи з оновлення змісту та методики викладання освітньої компоненти «Основи наукових досліджень».

Діяльність робочої групи,  під керівництвом проректора з наукової роботи Світлани Миронової, спрямована на інтеграцію навчального та дослідницького складників відповідно до викликів часу, пов’язаних із потребою підготовки молоді до розроблення проєктів, стартапів у різних галузях інноваційної діяльності.

Результатами  роботи робочої групи має стати:

– вивчення питання цільової спрямованості та ефективності викладання освітньої компоненти «Основи наукових досліджень» для бакалаврів усіх напрямів підготовки і спеціальностей університету;

– визначення базових позицій щодо модернізації компоненти та приведення його у відповідність до оновлених положень про освітньо-дослідницьку діяльність К-ПНУ з перспективами наступної адаптації до освітньої програми, за якою відбувається підготовка майбутніх фахівців.

Засідання робочої групи з оновлення змісту та методики викладання освітньої компоненти «Основи наукових досліджень»
Догори