Засідання наукової ради К-ПНУ

1 листопада відбулося чергове засідання наукової ради університету.

Під час зустрічі заступники деканів/директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків звітували з питання «Умови підвищення ефективності організації наукових конференцій та участі науково-педагогічних працівників у різного рівня наукових заходах з метою вдосконалення власних (групових, індивідуальних) наукових досліджень, практичного використання їх результатів». Проректор з наукової роботи Світлана Миронова ознайомила з Наказом №144-ОД від 31.10.2023 р., згідно з яким необхідно:

1) впорядкувати діяльність лабораторій на факультеті, у навчально-науковому інституті української філології та журналістики відповідно до Типового положення про навчальну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, затверджених вченою радою університету 26.10.2023 р.;

2) подати пропозиції щодо визначення статусу кожної лабораторії як навчальної або науково-дослідної.

Керівник відділу наукової роботи Тетяна Франчук ознайомила з результатами участі К-ПНУ у фіналі ХІІ Конкурсу інноваційних стартап-проєктів «Sikorsky Challenge 2023», у межах якого був представлений проєкт  «Цифровий вимірювач обсягу рухів у шийному відділі хребта».

Автори проєкту – команда розробників: доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Вадим Зданюк; доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Евеліна Жигульова; доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Руслан Бутов; доцент, завідувач кафедри фізики Сергій Оптасюк; доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук Віталій Іванюк.

До підготовки презентації проєкту долучилось керівництво університету, відділ фандрайзингу, а також професор кафедри економіки підприємства Ірина Ящишина, доцент кафедри англійської мови Ірина Свідер, асистент кафедри журналістики, завідувач лабораторії мультимедійних засобів та медіадизайну Ольга Голуб. Проєкт був високо оцінений експертами та викликав інтерес у потенційних інвесторів.

Засідання наукової ради К-ПНУ
Прокрутка вгору