БЄЛОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА

Бєлова Олена Борисівна

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик

Народилася 9 квітня  1977 року в м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області.

У 1999 р. закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит» та здобула кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст».

За відмінне навчання відзначена академічною стипендію Президента України.

У 2004 році з відзнакою завершила здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському державному університеті за спеціальністю «Психологія. Практична психологія і Дефектологія. Логопедія», отримавши диплом спеціаліста.

У 2005 році із відзнакою закінчила магістратуру в Кам’янець-Подільському державному університеті за спеціальністю «Психологія».

У 2005 рр. здобула із відзнакою другу вищу економічну освіту у Подільському державному аграрно-технічному університеті.

З 2005 р. працювала  на посаді асистента, з 2011р − старшого викладача, а з 2020 р. − доцента кафедри логопедії та спеціальних методик в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

З 2007 – 2011 рр. – навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 13.00.03 − корекційна педагогіка. Кандидатську дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні умови запобігання агресії у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку»  захистила 18.11.2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.23 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. На підставі рішення Атестаційної колегії було присуджено науковий ступень «кандидат педагогічних наук» (Диплом ДК № 020174), від 14 лютого 2014р.

 З 2012 – 2020 рр. Виконувала  обов’язки заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2018 р. склала кваліфікаційний іспит з англійської мови та отримала сертифікат рівня В2 (свідоцтво: CRACOW, date  30.05.2018 р. № 77/17/18/k. REGIONAL MANAGER OF THE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES.

У 2020 р. − присвоєно вчене звання «доцент» (атестат серії АД № 005396).

З 2021−2023 рр. − докторант кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (денна форма навчання).

Докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією до умов інтегрованого навчання»  захистила за спеціальністю Корекційна педагогіка в 17.01.2024 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.23 при Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. На підставі рішення Атестаційної колегії було присуджено науковий ступень «доктор педагогічних наук» (Диплом ДД № 013258), від 21 лютого 2024р.

Одружена з 2000 р., чоловік – Бєлов Дмитро В’ячеславович.

Діти: 2008 р. Бєлова Роксолана Дмитрівна.

2018 р. Бєлова Злата Дмитрівна.

За останні 10 років пройшла стажування в Україні:

 • на кафедрі логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) з 19 жовтня 2015 р. по 19 листопада 2015 р. з теми: «Особливості розвитку психічних та емоційно-вольових процесів у дітей з порушеннями мовлення» (довідка № 340 від 25.11.2015р.);
 • на кафедрі логопедії та спеціальної психології ДВНЗ Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ) з 27 жовтня по 27 грудня 2020 р. з теми: «Сучасні логопсихологічні методи діагностики та корекції» (довідка № 63/20 від 28.12.2020 р.).

Навчання та стажування за кордоном:

Навчання. 6th International Summer School «Children’s Rights: Current Approaches in Light of Korczak’s Pedagogical Theories», The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw, Poland (Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марії Гжегожевської м. Варшава, Республіка Польща) 16.09. 2012 – 21.04. 2012 рр.

Стажування. 1) The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw, Poland (Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марії Гжегожевської м. Варшава, Республіка Польща) Katedra Pedagogiki Więziennej з теми «Особливості психічного розвитку у дітей з психофізичними порушеннями» («Special mental development in children with psychophysically different»)  у межах програми «Special potrzeby edukacyjne – nowe perspektywy» терміном з 01.10. 2017 – 01.04. 2018 рр. (144 год.).  2) «Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) Університет Collegium Civitas (м. Варшава, Республіка Польща 2024р.).

 

Нагородження за досягнення високих результатів:

За високі досягнення в науково-дослідницької діяльності була нагороджена в 2017, 2019, 2022, 2023 роках Хмельницькою обласною державною адміністрацією,  виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради, адміністрацією та профкомом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 2017 по 2023рр. за підсумком навчальних років очолюю рейтинг науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Автор понад 200 наукових публікацій, які включено до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; фахових видань України; опубліковано в особистих монографіях, колективних монографіях; в закордонних виданнях та матеріалах наукових конференцій; навчально-методичні посібники (у додатку: «Список опублікованих робіт»).

Код автора:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Bielova-3

Scopus ID: 57217044658

Researcher ID AAG-8468-2021

Під час наукової діяльності активно брала участь у понад 200 наукових зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях з сучасних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку», яка проводиться на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Здійснювала підготовку здобувачів вищої освіти до участі в наукових конференціях та була керівником понад 150 наукових студентських публікацій.

Керувала науковими роботами здобувачів вищої освіти, що посли перші та призові місця у Всеукраїнських конкурсах в галузі «Спеціальна освіта»:

Т. Єремеєк – І місце (2018р.);

Ю. Маковійчук  – ІІ місце (2020р.);

Н. Подтабачний – ІІІ місце (2019р.).

Є науковим керівником та наставником здобувачки вищої освіти А. Антонюк, що стала учасницею Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА171: міжнародна кредитна мобільність у 2024р. (навчання в Гданському університеті, м. Гданськ, Республіка Польща).

Затверджена у склад редакційної колегії наукового закордонного журналу  «International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology» https://synergypublishers.com/editorial-board-ijslpa/; «Спеціальна освіта без обмежень: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції»; «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи матеріали ХІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції» та ін.

Є рецензентом іноземних наукових видань публікації, яких індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science:

 • Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi;
 • International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies;
 • Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience;
 • Environment and Social Psychology;
 • International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами

Scopus, Web of Science

 1. Bielova О. Patterning types of aggressive behaviour of primary school children with speech disorders. SPECIAL EDUCATION, 2019. 2(40). Р. 201–236. https://doi.org/10.21277/se.v2i40.493
 2. Bielova О., Verzhikhovska O., Raevska Ya. Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children. Materials 12thInterne 2019https://library.iated.org/view/ VERZHYKHOVSKA2019PSY
 3. Bielova О. The state of development of components of speech readiness of older preschool children with speech disorders. SPECIAL EDUCATION. 2021.Vol 1, No 42. Р.137–189. https://www.journals.vu.lt/special-education/article/view/25427 
 4. Bielova O, Konopliasta S. Description of kinesthetic and kinetic motor praxis in older preschool children with logopathology. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2023. 27(5):386–395. https://doi.org/10.15561/26649837.2023.0505
 5. Bielova O., & Konopliasta S. Functionality of oral and articulatory praxis in older preschool children with logopathology. CHILD`S HEALTH, 2023.18(6). Р.410–416. https://doi.org/10.22141/2224-0551.18.6.2023.1627
 6. Bielova О. Speech of Six-year-old Children with Logopathology: Features and State of Development. PSYCHOLINGUISTICS, 2023. 34(1).  Р. 50-84. https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/1329
 7. Bielova О. Neuromotor functionality of speech readiness for school in older preschool children with logopathology. Life Span and Disability XXIV. vol.26, issue 2. Р. 165-196. (www.lifespanjournal.it)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Бєлова О. Теоретичний аналіз терміну «готовність» до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020.  7 (101). С. 141–156. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/16.pdf
 2. Бєлова О. Детермінанти емоційної готовності дошкільників з типовим та порушеннями мовлення до шкільного навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за ред. В. В. Нечипоренка. Кам’янець-Подільський : Панькова А.С., 2020. Вип.16. т.1. С. 16–26. https://aqce.com.ua/download/publications/585/547.pdf/
 3. Бєлова О. Особливості прояву емоцій у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми :СумДПУімені А. С. Макаренка, 2019. 4 (78). С. 397−406. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/35-1.pdf
 4. Бєлова О. Б. Детермінація когнітивного та емоційного компонентів мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 1(339) Ч.2. 170–182. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2021-1(339)-2-170-182
 5. Bielova O. Modern view of speech readiness for school of children of older preschool age with typical psychophysical development and speech disorders. ScienceRise: Pedagogical Education, 2021. (1(40). Р. 31–35. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2021.224465
 6. Бєлова О. Б. Особливості розвитку мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. Медична освіта, 2021. (1). С. 5–10. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.1.11876
 7. Бєлова О.Б. Теоретичне обґрунтування мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2021. Вип.1. С. 89‒99. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/22730/1/Navolska_Kashuba_Kravchuk_Savaryn_Didactic_conditions.pdf
 8. Бєлова О. Теоретичний аналіз мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями слуху. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2021. Вип. 35, Т.1. С. 215‒221. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-1-34
 9. Бєлова О. Мовленнєва готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 3 (107). С. 3–11. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/3.pdf
 10. Бєлова О. Особливості розвитку мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру. Науковий часопис. Корекційна педагогіка. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Вип. 40(20). С. 18 – 23. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/34923
 11. Бєлова О.Б. Тенденції психологічної та пізнавальної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. Наукововий журнал. Одеса: Гельветіка,  Вип. 37. С. 146–150. http://innovpedagogy.od.ua/archives/2021/37/31.pdf
 12. Бєлова О. Теоретичне обґрунтування вольової готовності до школи дітей старшого дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2021. Вип. 40, Т.1. С. 204‒208. https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-1-31
 13. Бєлова О.Б. Проблематика мотиваційної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: теорія та практика, 2 (38). С. 181−187. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-29
 14. Бєлова О.Б. Матерія особистісної  готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Зб. наук. праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Запоріжжя : КПУ, 2021. № 78. С.  32–38. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.78.5
 15. Бєлова О.Б. Площина соціальної  готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Acta  Paedagogica  Volynienses,  4.  С. 139–144. https://doi.org/10.32782/apv/2021.4.21
 16. Бєлова О. Б. Парадигма онтогенезу мовлення як методологічна основа мовленнєвого розвитку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2021. 6(344) Ч.1). С. 207–223. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2021-6(344)-1-207-223
 17. Бєлова О.Б. Історичне становлення інтеграції в освіті осіб із особливими освітніми потребами в зарубіжній та вітчизняній практиці. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Зб. наук. праць / за ред. М. К. Шеремет. Кам`янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В, 2021. 18. С. 5–19. https://aqce.com.ua/download/publications/660/637.pdf/
 18. Бєлова О.Б., Конопляста С.Ю. Актуальні проблеми інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами в Україні. Науковий журнал Хортицької нац. академії, 5. С.68–76. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-11
 19. Бєлова О.Б., Конопляста С.Ю. Психолого-педагогічній дисонанс щодо інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Інноваційна педагогіка. Наукововий журнал. Одеса: Гельветіка, Вип. 43(2). С. 37–42.  https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/43/2.7
 20. Бєлова О.Б. Концептуально-методологічні підходи до діагностики емоційного компоненту мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Інноваційна педагогіка. Наукововий журнал. Одеса: Гельветіка, Вип. 47. С. 94–99. http://innovpedagogy.od.ua/archives/2022/43/part_2/7.pdf
 21. Бєлова О.Б. Концептуальні підходи до оцінки мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Науковий часопис. Корекційна педагогіка. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 86. С.29 – 34. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/86/6.pdf
 22. Бєлова О.Б. Методика вивчення емоційної грамотності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Зб. наук. праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». Запоріжжя: КПУ, 2022. 82. С. 21–29. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.82.3
 23. Бєлова О.Б. Діагностика мотиваційної спрямованості дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2022. 51. С. 419‒423. https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-65
 24. Бєлова О.Б. Концептуально-методологічні підходи до діагностики семіотичної підскладової дітей з логопатологією. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Зб. наук. праць / за ред. М. К. Шеремет. Кам`янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. Вип. 19. С. 5–15. https://aqce.com.ua/download/publications/673/654.pdf/
 25. Бєлова О.Б. Стан розвитку слухомовленнєвої пам’яті в дітей з логопатологією. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Зб. наук. праць / за ред. М. К. Шеремет. Кам`янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. Вип. 20. С. 5–14. https://aqce.com.ua/download/publications/695/681.pdf/
 26. Бєлова О. Б. Мотиваційна складова мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2022. 57. Т.1. С. 236‒243. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/57_2022/part_1/34.pdf
 27. Бєлова О. Б. Актуальний стан сформованості емоційної грамотності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Освітологічний дискурс, 1(40). С. 93−112. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/977
 28. Бєлова О. Б. Конституювання імпресивного та експресивного вербально-просторового уявлення в дітей старшого дошкільного віку з логопатологію. Інноваційна педагогіка. Наукововий журнал. Одеса: Гельветіка. 56. Том 1. С.92–96. http://innovpedagogy.od.ua/archives/2023/56/part_1/19.pdf
 29. Бєлова О. Б. Детекція просодичного рівня мовлення в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2023. 60. Том. 1. С. 203‒209. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/60_2023/part_1/29.pdf
 30. Бєлова О. Б. Об’єктивізація проблеми розвитку граматичного рівня мовлення в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Зб. наук. праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» Запоріжжя: КПУ, 2023. 86. С.119–126. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2023/86/21.pdf
 31. Бєлова О.Б. Дескрипція сформованості вербально-логічного мислення в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Вісник: зб. наук. Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (355). С.106‒114. http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/906
 32. Бєлова О. Б. Щодо проблеми розвитку лексичного рівня мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Науковий часопис. Корекційна педагогіка. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 91. С.22 – 28.   http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/91/5.pdf
 33. Бєлова О. Б. Дескрипція розвитку вербальної уваги в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Збірник наукових праць. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2023. 1(9). С.12 – 22. http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/279330
 34. Бєлова О.Б. Окреслення проблеми розвитку фонематичного рівня мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Зб. наук. праць / за ред. М. К. Шеремет. Кам`янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 21. С. 5–14. https://aqce.com.ua/download/publications/708/696.pdf/
 35. Бєлова О.Б. Корекційно-навчально-розвивальний вплив на формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією до умов інтегрованого навчання. Acta Paedagogica  Volynienses,  Вип. 4. С.89-94.  http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/1404/1309
 36. Бєлова О.Б. Монологічне мовлення в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Деривація та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2024. 71(1). С. 239‒244. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.aphn-journal.in.ua/archive/71_2024/part_1/37.pdf
 37. Бєлова О.Б. Формування семіотичної складової мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 2024. 1(58). С. 74−78. DOI: 10.15587/2519-4984.2024.299310

Публікації в інших виданнях. Колективні монографії

 1. Бєлова О. Теоретично-порівняльний аналіз мовленнєвої готовності до школи дітей з типовим психофізичним розвитком та з затримкою психічного розвитку. Монографія / За заг. ред. І.В. Татьянчикової. Словянськ: І. Маторіна, 2021. Вид. 4. С.13−25.
 2. Bielova O. Features of speech development in children with cerebral palsy. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia Launch, 2021. C. 17‒20. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/04/Monograph-USA-Pedagogy-2021-I-isg-konf.pdf
 3. Бєлова О. Аналіз ефективності корекційно-навчально-розвивальної системи формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією до умов інтегрованого навчання. Удосконалення напрямів розвитку України в умовах сучасної світової кон’юнктури: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», С. 5–12. https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/mon-new-28.10.23.pdf

Інші закордонні видання

 1. Bielova О. Indicators of speech development in children with autism spectrum disorders. Věda a perspektivy,  № 3 (10).  Р. 76–83.  https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-3(10)-76-83
 2. Bielova О. The peculiarities of emotional state of children with speech disorders. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Warsaw : Maria Grzegorzewska University, 2020. Vol. 7. No. 1 Р. 64–68. https://ijpint.com/resources/html/articlesList?issueId=13381

Матеріали наукових конференцій. Закордонне видання

 1. Bielova О. Theoretical substantiation of readiness for education of children of senior preschool age. The IV th International scientific and practical conference «Integration of scientific bases into practice», October 12-16, 2020, Stockholm, Sweden, 2020. 263–267.
 2. Bielova О. Neuropsychological research of  ontogenesis of speech. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19−21, 2021, Berlin, Germany, 2021. P. 910–914.
 3. Bielova O. Features of speech readiness for school learning preschool children with visual impairments. International scientific conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: International experience»: conference proceedings. July 16-17, 2021 Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. P. 284–288. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/153/4604/9689-1
 4. Bielova O. Features of speech readiness for school learning preschool children with hearing impairments. The XXXIth International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific» Vancouver, Canada, June 22–25, 2021, Vancouver, Canada, 2021. Р. 414–420.
 5. Bielova O. Features of speech readiness for school learning preschool children with mental retardation. International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment» : conference proceedings, October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021. P.151–154.
 6. Bielova О. Neuropsychological diagnosis of speech readiness for children’s school education with logopathology. Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends: Materials of the 21th International Scientific and Practical Conference, July 07, 2022, Debretsen, Uhorshchyna, 2022. Р. 246‒250.
 7. Bielova О. Development of auditory-verbal memory in preschool children with typical psychophysical development and with speech disorders. International scientific conference “Modernscientific developmentsin pedagogy and psychology” : conference proceedings (November 03–04, 2022. Riga, the Republic of Latvia), Riga, Latvia : “BaltijaPublishing”, 2022. P. 190−194. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/282/7809/16322-1
 8. Бєлова О. Б. Методи формування емоційної грамотності у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. XIII International Scientificand Practical Conference «A substantivere presentation of the system of scientifick nowledge», March 27–28, 2023, Riga, Latvia: «InterSci», 2023 С. 37−39. https://intersci.eu/wp-content/uploads/2023/03/A-substantive-representation-of-the-system-of-scientific-knowledge.pdf
 9. Bielova О. Corrective educational and developmental work on the formation of speech readiness for school of older preschool children with speech pathology. XXVII International scientific and practical conference «Modern aspects of modernization of science: state, problems, development trends», October 07,2023, Aalborg (Denmark), 2023. P. 81−87.

Інші видання в Україні

 1. Бєлова О. Б. Особливості мовленнєвої готовності до школи старших дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 р. / СумДПУім. А.С. Макаренка. Суми, 2021. С. 247–249.
 2. Бєлова О.Б. Особливості розвитку слухомовленнєвої пам’яті в дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 09 лист. 2022р. / КПНУ імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2022. С. 13−16.
 3. Бєлова О.Б. Інтелектуальна функційність мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи: тези за матеріалами 15 конференції, 17–18 лист. 2022р. / Видавець Ковальчук О.В. Кам’янець-Подільський, 2022. С. 25–30.
 4. Бєлова О. Б. Сучасний стан розвитку мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів / КПНУ імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2023. Вип.22. С. 294−296. https://drive.google.com/file/d/1I0jiuQiDjWTGBBMMe9YW993nj8QwOWio/view
 5. Бєлова О.Б. Обґрунтування змісту системи корекційно-навчально-розвиткової роботи з формування компонентів мовленнєвої готовності для дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Modern Movement of Science: Movement of Science: Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Internet Conference, October 19-20, 2023 / FOP Marenichenko V.V. Dnipro, С. 86–88.
 6. Бєлова О.Б. Динаміка розвитку мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією до умов інтегрованого навчання. Nuclear Potential and Possible Threats to the Modern World: Modern Movement of Science: Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Internet Conference, October 19-20, 2023 / FOP Marenichenko V.V. Dnipro, С. 83–85.
БЄЛОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА
Прокрутка вгору