Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023-2024 навчальному році

09-10 квітня в К-ПНУ відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2023-2024 навчальному році.

Здобувачі вищої освіти працювали в 14 секціях (із 60 підсекціями) в навчальних корпусах університету. На засіданнях студенти презентували 1285 наукових напрацювань у межах зазначеної сфери і конкретної тематики, продемонстрували перспективу свого наукового дослідження.

За результатами конференції планується видання 18 випуску «Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Історичний факультет
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Історичний факультет
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
Педагогічний факультет Музичне мистецтво
Педагогічний факультет Музичне мистецтво
Педагогічний факультет Музичне мистецтво
Педагогічний факультет Музичне мистецтво
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Педагогічний факультет ОДПМ та РТМ
Педагогічний факультет Педагогіка та менеджмент освіти
Педагогічний факультет Педагогіка та менеджмент освіти
Педагогічний факультет Теорії та методики дошкільної освіти
Педагогічний факультет Теорії і практики початкової освіти
Педагогічний факультет Теорії і практики початкової освіти
Педагогічний факультет Теорії і практики початкової освіти
Педагогічний факультет Теорії і практики початкової освіти
Педагогічний факультет Теорії і практики початкової освіти
Педагогічний факультет Теорії і практики початкової освіти
Природничо-економічний факультет
Природничо-економічний факультет
Природничо-економічний факультет
Природничо-економічний факультет
Природничо-економічний факультет
Природничо-економічний факультет
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Факультет фізичної культури
Факультет фізичної культури
Фізико-математичний факультет
Фізико-математичний факультет
Фізико-математичний факультет
Фізико-математичний факультет
Фізико-математичний факультет
Факультет іноземної філології Сучасні тенденції у методиці навчання англійської мови
Факультет іноземної філології Актуальні питання навчання німецької мови в умовах НУШ
Факультет іноземної філології Англійська мова
Факультет іноземної філології ESP тексти та особливості їх перекладу
Факультет іноземної філології Аналіз та інтерпретація художнього тексту в міждисциплінарній парадигмі
Факультет іноземної філології Іноземні мови
Факультет іноземної філології Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні німецької мови
Факультет іноземної філології Німецька мова
Факультет іноземної філології Актуальні аспекти лексичної семантики і перекладознавства
Факультет іноземної філології Риторика
Факультет іноземної філології Польська мова та методика її викладання
Факультет іноземної філології Проблеми англійськомовної комунікації та перекладу
Факультет іноземної філології Сучасні підходи у методиці навчання німецької мови
Факультет іноземної філології Традиційне і нове в поетиці зарубіжної літератури ХІХ-ХХ ст.
Факультет іноземної філології Сучасні аспекти дискурсології та лексико-стилістичні
Історичний факультет

Відділ наукової роботи

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023-2024 навчальному році
Прокрутка вгору