Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету

Наукова робота є одним із вагомих аспектів, які визначають престижність закладів вищої освіти та їх конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. В умовах сучасного реформування системи вищої освіти особлива увага звертається на наукові публікації професорсько-викладацького складу ЗВО, включені до міжнародних наукометричних баз.

За даними щорічного рейтингу закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus, оприлюдненого на сайті Освіта.ua, Університет Огієнка покращив свої показники на 9 позицій та посів 127 місце серед 214 закладів вищої освіти.

Рейтинг створено за результатами наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року.

База даних Scopus постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка упродовж останніх років демонструє позитивну динаміку, що полягає в збільшенні кількості публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, які входять до наукометричної бази даних Scopus та зростанням їх цитованості у ній. У 2018 р. університет у цьому рейтингу посідав 145 місце серед 162 закладів вищої освіти України, а станом на сьогодні 127 місце серед 214 закладів вищої освіти.

Також у Національному рейтингу України за даними 2 кварталу 2024 року Університет Огієнка покращив свій результат на 3 позиції.

Щирі вітання науковцям! Гарні результати напередодні дня Науки!

Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету
Прокрутка вгору