У К-ПНУ відбулось чергове засідання наукової ради

Під час зустрічі заступники деканів/директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків доповіли про стан виконання кафедрами наукових розробок за межами університету; рівень залучення здобувачів вищої освіти до роботи наукових центрів, науково-дослідних лабораторій, виконання госпдоговірних тем. До обговорення з останнього питання долучилася також голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ Катерина Геселева.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури Любов Дмитрецька повідомила про стан підготовки докторів філософії і перспективи розвитку діяльності аспірантури.

Проректор з наукової роботи Світлана Миронова проінформувала членів наукової ради щодо нормативно-правових і розпорядчих документів у галузі науки, зокрема розповіла про стан підготовки матеріалів до Звіту ЗВО про підсумки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 2023 рік і окремі попередні періоди. Також Світлана Петрівна повідомила про винесений на обговорення проєкт Положення про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Члени наукової ради обговорили проєкт Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) на 2024 рік.

За результатами засідання ухвалили відповідні рішення.

У К-ПНУ відбулось чергове засідання наукової ради
Прокрутка вгору