Навчання через дослідження: у К-ПНУ завершилася пілотна тренінгова програма з підвищення професійної компетентності викладача

Завершено навчання за тренінговою програмою «Навчання через дослідження» в обсязі 30 годин (1 кредит EСTS) для науково-педагогічних працівників Університету Огієнка.

Упродовж занять учасники підвищували рівень розуміння системи компетентнісної освіти щодо реалізації її дослідницького складника, розвивали на цій основі дослідницькі компетентності, здатності до організації ефективної дослідницької діяльності в структурі навчання.

31 травня підсумкове заняття відбулося у форматі тренінгу самоефективності особистості до організації навчання на дослідницькій основі.

Спікер - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології Оксана Логвіна.

Основною метою та інструментом реалізації розвивальної спрямованості тренінгу є сприяння формуванню почуття «наукової кон’юнктури» – здатності особистості орієнтуватись та ефективно функціонувати в динамічному контексті сучасного соціально-наукового середовища.

Розвивальний потенціал тренінгу реалізували через активацію мотивації самопізнання, актуалізацію внутрішніх ресурсів особистості, підвищення дослідницької компетентності, розвиток упевненості в самоефективності, формування позитивної самооцінки, набуття досвіду конструктивного розв’язання проблем і визначені ціннісних орієнтацій, які відображають індивідуально-особистісні позиції.

Наприкінці заняття  проректор з наукової роботи Світлана Миронова вручила сертифікати  учасникам програми «Навчання через дослідження».

Навчання через дослідження: у К-ПНУ завершилася пілотна тренінгова програма з підвищення професійної компетентності викладача
Догори